پشتیبانی و نگهداری

APP FACTOR


نگهداري از يك سيستم کامپیوتری مانند نگهداري از هر سيستم ديگري لازم و ضروري است. دغدغه مديران از آينده سيستم هاي سخت افزاری و نرم افزاری مسئله بجا و منطقي است. پس از استقرار صحيح يك سيستم در صورت عدم پشتيباني از آن ممكن است كم كم اجراي صحيح سيستم به علت نيازهاي جديد يا تغيير روشها و يا عدم درك ضروريات سيستم توسط كاربران از مسير خود منحرف و فاقد کارایی مطلوب گردد. بنابراين موفقيت يك سيستم در مرحله آخر مستلزم پشتيباني از آن است.


    انتقال صحيح دانش و دانستني هاي سيستم به كاربران جديد
    كنترل اجراي صحيح فرآيند ها
    كنترل استفاده صحيح از امكانات سخت افزاری و نرم افزاری
    جمع آوري نيازها و مشكلات مشتريان در استفاده از سيستم و طراحي ابزارهاي مناسب
    رفع اشكالات احتمالي به صورت حضوري يا از راه دور
    نگهداری و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری
    طراحی و اجرای مراکز داده و شبکه های : LAN,WAN,MAN         
    مانیتورینگ ،تست ، آنالیز شبکه و خدمات ISMS
    راهکارهای جامع پیام رسانی